De Regenboog Prinses Beatrixlaan 34 3958 XK Amerongen 0343 452466
Links voor ouders
 
Hieronder vindt u een overzicht van websites die van belang kunnen zijn bij vragen of gewoon ter informatie. Het is zeker aan te raden om een en ander eens door te nemen.
 
Website met zeer veel informatie over de basisschool. Van luizen tot leerplicht. Regelgeving over MR/OR, opvang etc.
Website van Ouders en Coo.
  • adviseert en ondersteunt ouders, ouderraden en medezeggenschapsraden
  • informeert en schoolt ouders
  • organiseert cursussen, trainingen en congressen
  • verzorgt kant-en-klare ouderavonden over boeiende onderwerpen
  • bestrijdt pesten, faalangst  en geweld in het onderwijs
  • biedt ondersteuning bij de opvoeding
  • geeft voorlichting via ouderbladen, brochures en folders
  • bemiddelt bij conflicten 
  • zet zich in voor een sterke positie van het christelijk onderwijs.
Vrijwel alle kinderen zijn tegenwoordig online. Dat betekent dat ze een schat aan informatie kunnen vinden. Dat betekent ook dat ze in aanraking kunnen komen met allerlei narigheid en ongewenste zaken. Te denken valt aan sex, geweld, cyberpesten, etc. Op deze site leest u meer over deze zaken en krijgt u praktische tips over het gebruik van computers en internet.
Samen met andere ouders praten over zaken die u bezig houden, of gewoon lezen wat anderen zeggen over allerlei opvoedingsproblemen, informatie over kinderen, etc.
De grootste ouders-community van Nederland.
Website over hoogbegaafdheid
Vraagbaak voor ouderraden
Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS.
Informatie over gezond eten en gezond gedrag
NB. We hebben met deze linkslijst niet de intentie om volledig te zijn, wel om u goed te informeren over allerlei zaken die uw kind aangaan.