De Regenboog Prinses Beatrixlaan 34 3958 XK Amerongen 0343 452466

Er worden op De Regenboog de nodige binnen- en buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan: Sinterklaas, Kerst, Pasen, voetbaltoernooien, sportdagen e.d. Om alle extra activiteiten ten dienste van de kinderen te kunnen bekostigen, vraagt de OR aan de ouders een vrijwillige financiële bijdrage. Deze vrijwillige bijdrage is met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld op minimaal € 25,00 per kind. Meer bijdragen mag! U ontvangt begin oktober via de penningmeester van de ouderraad een verzoek om uw vrijwillige bijdrage over te maken. Niet bijdragen betekent niet dat uw kind(eren) is/zijn uitgesloten van deze extra activiteiten.


Ouderbijdrage
Klik hier voor de brief ouderbijdrage 2016-2017. We hopen uw bijdrage(n) voor 31 oktober 2016 te mogen ontvangen. 

Schoolreisbijdrage
Klik hier voor de brief schoolreisbijdrage 2016-2017. We hopen uw bijdrage(n) voor 31 januari 2017 te mogen ontvangen.


U kunt de ouderbijdrage en de schoolreisbijdrage overmaken op:

    IBAN: NL93 RABO 0195 2993 45 tnv Ouderraad De Regenboog
    onder vermelding van naam/namen én groep(en) van uw kinderen.