De Regenboog Prinses Beatrixlaan 34 3958 XK Amerongen 0343 452466

Informatieavond voor gr. 6, 7 en 8 - donderdagavond 2 november

De informatieavond voor gr. 6, 7 en 8 (Cito en Voortgezet onderwijs) zal plaatsvinden op donderdag 2 november a.s. U wordt van harte uitgenodigd om 20.00 uur in de hal van de school. Wij vragen de ouders zich op te geven voor deze avond, zodat we de cito-informatie over uw kind(eren) klaar hebben liggen. Klik hier voor opgave. U kunt aanmelden tot  uiterlijk maandag 30 oktober a.s.

 

Naast deze avond is er ook een inloopmoment voor de ouders van de plusklas kinderen van groep 5 t/m 8. De tijden hiervoor zijn vanaf 19.00 uur tot 19.45 uur. Martijn van de Lagemaat zal u op deze avond informeren.Klik hier voor de brief "informatie betreffende VO
Klik hier voor het aanmeldformulier "open lesmiddagen VO"