De Regenboog Prinses Beatrixlaan 34 3958 XK Amerongen 0343 452466
Amerongen, 12 april 2017
 
Beste ouders/ verzorgers,
 
Aan het einde van het schooljaar is de MR-zittingsperiode van Marieke Breeschoten verstreken. Marieke heeft aangegeven zich niet beschikbaar te stellen voor een nieuwe zittingsperiode. Dit betekent dat m.i.v. het cursusjaar 2017-2018 de MR op zoek is naar een nieuw MR lid oudergeleding.
 
Middels dit schrijven willen we u, als ouder/verzorger, de kans geven om u kandidaat te stellen voor de MR. De MR kent een ouder- en een personeelsgeleding. Beide geledingen hebben op onze school drie vertegenwoordigers. De zittingsperiode voor de oudergeleding is 3 jaar. Alle taken van de MR zijn vastgesteld in een MR-reglement. Dit reglement ligt ter inzage bij het secretariaat van de MR. De MR heeft een ‘functieprofiel MR-lid CBS De Regenboog’, welke bij deze brief ‘kandidaatstelling medezeggenschapsraad’ is toegevoegd en staat tevens op de website van de school onder ouders- medezeggenschapsraad- informatie.

Klik hier voor functieprofiel MR-lid
 
Wie kunnen zich kandidaat stellen?
Ouders met één of meerdere kinderen, van 4 jaar en ouder en zijn ingeschreven op onze school, kunnen zich aanmelden als kandidaat. Per gezin kan zich één ouder verkiesbaar stellen.
 
Hoe en wanneer kandidaat stellen?
Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen.
Dit formulier moet uiterlijk 11 mei a.s. geretourneerd worden via het mailadres mr@regengboogamerongen.nl

Klik hier voor Aanmeldingsformulier MR-lid.
 
De procedure?
Als er meer dan één kandidaat is, komt er een kandidatenlijst. Ouders van school kunnen t.z.t. via een stembiljet hun keuze kenbaar maken. Deze stembiljetten worden op school verzameld en geteld, waarna de uitslag volgt. Als er één kandidaat is, dan is deze ouder automatisch ons nieuwe MR-lid.
 
Informatie?
Heeft u belangstelling en wilt u graag  meer weten?
Natuurlijk kunt u terecht bij de MR-leden die u graag informeren.
 
 
Met vriendelijke groet,
De medezeggenschapsraad