De Regenboog Prinses Beatrixlaan 34 3958 XK Amerongen 0343 452466
Andere Schooltijden

Maart 2015
De enquête is voor de voorjaarsvakantie afgerond. Na de voorjaarsvakantie is op woensdag 4 maart de werkgroep 'Andere schooltijden' bij elkaar geweest en hebben de uitslagen besproken. Er is een voorstel gemaakt wat besproken wordt tijdens de studiedag van 9 maart, waarna het voorstel in de MR-vergadering van 23 maart besproken wordt. Daarna zullen de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gebracht worden van de uitslagen en de eventuele verandering van schooltijden.

Februari 2015
De schooltijden in het onderwijs zijn al sinds mensenheugenis hetzelfde. De wereld verandert, ouders werken steeds meer allebei. Tijden veranderen dus en daarom is het goed om na te denken over welke schooltijden het beste passen bij CBS De Regenboog.

Als school zijn we benieuwd naar uw mening rondom andere schooltijden. In overleg met een werkgroep van ouders en de medezeggenschapsraad is er een informatiebrochure gemaakt met voor- en nadelen van de diverse modellen. Tevens is te lezen welke modellen het beste passen bij onze school.

Klik hier om de informatiebrochure te lezen.

Tijdens de ouderavond van 22 januari is o.a. over de 3 modellen gesproken en zijn door ouders voor- en nadelen opgenoemd van ieder model.

Alle ouders zullen een uitnodiging voor het invullen van een enquête per email ontvangen. Deze enquête kan tot uiterlijk 5 februari 2015 ingevuld worden.