De Regenboog Prinses Beatrixlaan 34 3958 XK Amerongen 0343 452466


 Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad!


Samenstelling MR-leden 2017-2018
 
Sjoerd Hartkamp Ouder Voorzitter
Cynthia Hoogendoorn Ouder Vice-voorzitter
Rolf Hopman Ouder  Lid
Marjolein Doornbos    Team  Secretaris
Martijn v.d. Lagemaat Team  Lid
Cees Dolderman Team    Lid

Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 2017-2018

Namens de Regenboog zijn de volgende leden in de GMR vertegenwoordigd:
- Ouder: Sjoerd Hartkamp - voorzitter                     
- Team : Martijn v.d. Lagemaat - lid