De Regenboog Prinses Beatrixlaan 34 3958 XK Amerongen 0343 452466


 Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad!

Vergaderingen
De eerstvolgende vergadering is op maandag 10 april 2017. Klik op 'agenda' om de punten die besproken gaan worden te bekijken.

Samenstelling MR-leden 2016-2017
 
Sjoerd Hartkamp Ouder Voorzitter
Nathalie Bartels Ouder Vice-voorzitter
Marieke Breeschoten Ouder  Lid
Marjolein Doornbos/Antoinet Marks      Team  Secretariaat
Martijn v.d. Lagemaat Team  Lid
Cees Dolderman Team    Lid

Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 2016-2017

Namens de Regenboog zijn de volgende leden in de GMR vertegenwoordigd:
- Ouder: Sjoerd Hartkamp - voorzitter                     
- Team : Antoinette Marks - lid