De Regenboog Prinses Beatrixlaan 34 3958 XK Amerongen 0343 452466
Welkom op de pagina van de Plusklas

Op deze pagina kunt u lezen wat de plusklas inhoudt en waar in deze periode aan gewerkt wordt.
 
Doel
Het doel van de plusklas is het bieden van extra uitdaging aan leerlingen die daar naast de gedane aanpassingen in de klas behoefte aan hebben. Daarnaast is samenwerking met gelijkgestemden een belangrijk punt.

Opzet
De leerlingen uit groep 5/6/7 hebben de plusklas op woensdagmiddag en vormen de middenbouwgroep (MB). De groep 8-leerlingen (bovenbouwgroep, BB) komen op donderdagmiddag. In de loop van het jaar komen verschillende onderwerpen aan bod met daarbij zoveel mogelijk variatie in vakgebied, vaardigheid en werkvorm. Vakgebieden die o.a. aan de orde komen zijn: rekenen/wiskunde, denkspelen, taal en kennismaking met vreemde talen, filosoferen, natuur/techniek en de zaakvakken. Daarnaast is er aandacht voor vaardigheden als samenwerken, discussiėren, presenteren en leren leren en zijn er jaarlijks terugkomende activiteiten zoals deelname aan de Beverwedstrijd rond informatieverwerking, oefenen voor het schaaktoernooi en het leren van een vreemde taal.

Dit jaar
Dit jaar hebben de leerlingen o.a. aan de volgende thema's gewerkt:
  • Programmeren met het programma "Bomberbot".
  • Onderscheid maken tussen verschillende soorten intelligenties/denken: analytisch, creatief en praktisch. Dit gebeurt m.b.v. techniekopdrachten uit het Grote Vooruitwerklabboek.
  • Deelname aan de "Beverwedstrijd", dit is een wedstrijd waarin leerlingen uit heel Nederland vraagstukken op het gebied van informatieverwerking en logica moeten oplossen.
  • Plusklas middenbouw: het maken van een thematische kaart. Van deze kaart is met de app Quiver een virtuele wereldbol gemaakt.
Deze periode
  • Deze periode gaat is de plusklas middenbouw aan de slag met "Frans". We hebben de eerste les gedaan. De woordjes van de eerste les zijn huiswerk voor 31 mei.
  • De plusklas bovenbouw doet mee aan de "Probleemgame" die gehouden en begeleid wordt door de universiteit van Utrecht (https://www.uu.nl/onderwijs/probleemgame). De leerlingen proberen hun omgeving te verbeteren door voor een zelfgekozen maatschappelijk probleem m.b.v. de cyclus van het ontwerpend leren een oplossing te bedenken.