De Regenboog Prinses Beatrixlaan 34 3958 XK Amerongen 0343 452466
Welkom op de pagina van de Plusklas

Op deze pagina kunt u lezen wat de plusklas inhoudt en waar in deze periode aan gewerkt wordt.
 
Doel
Het doel van de plusklas is het bieden van extra uitdaging aan leerlingen die daar naast de gedane aanpassingen in de klas behoefte aan hebben. Daarnaast is samenwerking met gelijkgestemden een belangrijk punt.

Opzet
De leerlingen komen in twee groepen bij elkaar op de maandagochtend: de middenbouwgroep (MB) voor de ochtendpauze en de bovenbouwgroep (BB) na de pauze. In de loop van het jaar komen verschillende onderwerpen aan bod met daarbij zoveel mogelijk variatie in vakgebied, vaardigheid en werkvorm. Vakgebieden die o.a. aan de orde komen zijn: rekenen/wiskunde, denkspelen, taal en kennismaking met vreemde talen, filosoferen, natuur/techniek en de zaakvakken. Daarnaast is er aandacht voor vaardigheden als samenwerken, discussiėren, presenteren en leren leren en zijn er jaarlijks terugkomende activiteiten zoals deelname aan de Beverwedstrijd rond informatieverwerking, oefenen voor het schaaktoernooi en het leren van een vreemde taal.
 
Deze periode
  • De middenbouwgroep is gestart met "droedels". Zodra het lespakket er is, gaan we aan de slag met Micro:bits. Hiermee leren de leerlingen op een leuke manier de kneepjes van het programmeren. Klik hier voor een introductiefilmpje.
  • Ook in de bovenbouwgroep was het eerste onderwerp "droedels". Vervolgens zijn we samen met de leerlingen van groep 7/8 en 8 begonnen met de voorbereiding voor de jeugdgemeenteraad. Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft dit jaar o.a. de Regenboog uitgenodigd hieraan mee te doen. Klik hier voor de website.
  • Daarnaast gaan alle leerlingen zich voorbereiden op deelname aan de "Beverwedstrijd", waar we begin november aan meedoen. Dit is een wedstrijd met informaticavragen waar leerlingen uit heel Nederland aan meedoen.