De Regenboog Prinses Beatrixlaan 34 3958 XK Amerongen 0343 452466
 

Voor u ligt het schoolplan van CBS De Regenboog, het schoolontwikkelingsplan van onze school. Dit geeft de kaders aan van het speelveld waarbinnen, de komende 4 jaar, de school haar beleid invult.

Vanuit de beleidskaders van het strategisch beleidsplan, de missie, de visie en de doelstellingen van het bestuur/de school en na een uitvoerige cyclus van (zelf) evaluatie en planning zijn wij gekomen tot doelstellingen op schoolniveau.

In schooljaar 2014-2015 zijn meerdere geledingen nauw betrokken geweest bij het samenstellen van dit schoolplan.

  Klik hier om het schoolplan 2015-2019 te downloaden