De Regenboog Prinses Beatrixlaan 34 3958 XK Amerongen 0343 452466
‘De Regenboog’ is een open christelijke school. Dat merken de kinderen elke dag. Als christelijke school willen wij een gemeenschap zijn, waarin liefde tot God en de naaste centraal staat. De talenten, die God aan het kind gegeven heeft, willen we tot hun recht laten komen op de manier die het beste bij het kind past. Tevens willen wij eraan werken het kind op een goede wijze met Gods schepping en met elkaar om te laten gaan.
 
De kernwoorden waarmee we inhoud proberen te geven aan de omgang met elkaar zijn: echtheid, geborgenheid, omzien naar elkaar, integriteit, veiligheid en liefde.
Op alle momenten van de dag proberen we hieraan inhoud te geven door elkaar te houden aan acceptabel gedrag, taalgebruik en reageren naar en op elkaar. Maar ook in meer directe lessen en vieringen geven we inhoud aan onze identiteit.
We doen dit o.a. door:
  • zoveel mogelijk in alle groepen samen te beginnen in de kring en dagelijks gezamenlijk te beginnen met gebed en te eindigen met gebed en/of lied.
  • twee tot driemaal per week een Bijbelverhaal te vertellen.
  • naast Bijbelverhalen ook spiegelverhalen te vertellen. Dit zijn verhalen met een Bijbelse boodschap vertaald naar de hedendaagse tijd.
  • Het jaarlijks  houden van adventvieringen, een Kerstviering en een Paasviering