De Regenboog Prinses Beatrixlaan 34 3958 XK Amerongen 0343 452466
Welkom op de pagina van de Plusklas

Op deze pagina kunt u lezen wat de plusklas inhoudt en waar in deze periode aan gewerkt wordt.
 
Doel
Het doel van de plusklas is het bieden van extra uitdaging aan leerlingen die daar naast de gedane aanpassingen in de klas behoefte aan hebben. Daarnaast is samenwerking met gelijkgestemden een belangrijk punt.

Opzet
De leerlingen komen in twee groepen bij elkaar op de maandagochtend: de middenbouwgroep (MB) voor de ochtendpauze en de bovenbouwgroep (BB) na de pauze. In de loop van het jaar komen verschillende onderwerpen aan bod met daarbij zoveel mogelijk variatie in vakgebied, vaardigheid en werkvorm. Vakgebieden die o.a. aan de orde komen zijn: rekenen/wiskunde, denkspelen, taal en kennismaking met vreemde talen, filosoferen, natuur/techniek en de zaakvakken. Daarnaast is er aandacht voor vaardigheden als samenwerken, discussiëren, presenteren en leren leren en zijn er jaarlijks terugkomende activiteiten zoals deelname aan de Beverwedstrijd rond informatieverwerking, oefenen voor het schaaktoernooi en het leren van een vreemde taal.
 
Deze periode
De komende tijd gaan we met de middenbouwgroep en bovenbouwgroep eerst het onderwerp hexadecimale getallen afronden. Vervolgens komen onderstaande onderwerpen aan bod.
  • We gaan d.m.v. verschillende probleemoplossende opdrachten uit het Vooruitwerklapbboek de inzet van de analytische, creatieve en praktische intelligenties bevorderen. We sluiten af met een Youtube-challenge met andere plusklassen uit Amerongen en Rhenen.
  • Vervolgens gaan we kennismaken met "Esperanto". De leerlingen leren over het nut, de basisregels en enige woorden/zinnen in deze internationale taal. Hiermee wordt ook aandacht besteed aan het leren leren. 
  • We gaan a.d.h.v. onderhandelingssituaties uit lessen van het tijdschrift “Vooruit” (Kluwer) leren wat onderhandelen is en wat het nut ervan is. Vervolgens gaan de leerlingen dit zelf in groepjes en individueel in de praktijk uitvoeren.
  • De middenbouwgroep gaat daarnaast de creativiteit bevorderen en de bovenbouwgroep gaat programmeren m.b.v. de Micro:bit.