Onze kwaliteiten

Parels:

De parels zijn zaken waar we als school trots op zijn. Waar we goed in zijn en waar we onze basiskwaliteit te boven gaan. Een aantal van onze parels:
- Ouders en leerlingen worden betrokken bij het onderwijs.
- Onze leraren zijn altijd bezig met het zoeken naar mogelijkheden om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling.
- We maken gebruik van een ontdekatelier waar kinderen kunnen werken aan hun onderzoekende houding.
- We dragen zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs met als doel dat de leerlingen zich kunnen ontwikkelen.
- De leraren zijn bezig zich (voortdurend) te ontwikkelen.
- De leraren zorgen voor veiligheid.
- De leraren geven de leerlingen positieve aandacht.
- We werken met een plusklas, waarin de kinderen hun eigen doelen formuleren en komen tot leren leren.

KiVa:

Op De Regenboog werken wij met KiVa, dit is onze methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. KiVa is een preventief, schoolbreed programma dat zich richt op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op school. KiVa zet in op een positieve groepsvorming, stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat van de school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. KiVa hanteert de no-blame methode: het gaat niet om beschuldigingen, maar om er samen voor te zorgen dat iedereen zich fijn voelt op school. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van KiVa en lezen in ons protocol sociale veiligheid.

LeerKRACHT:

Sinds oktober 2020 werkt De Regenboog met de 'LeerKRACHT-aanpak'. LeerKRACHT is een methode waarbij er een verbetercultuur gerealiseerd wordt. Een cultuur waarin je als leraren van elkaar leert en samen met de leerlingen het onderwijs continu probeert te verbeteren. Hierbij hanteren we de vier basisinstrumenten van LeerKRACHT, te weten: de bordsessie, gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en feedback. Ook de stem van de leerling is een structureel onderdeel in de werkwijze van LeerKRACHT. De vier instrumenten worden structureel ingezet volgens een geplande ritmiek. Met elkaar streven we op De Regenboog naar een verbetercultuur onder het motto: 'Elke dag samen een beetje beter'.

TOV:

TOV staat voor Thematisch werken OVrijdagmiddag. Elke vrijdagmiddag werken de kinderen aan een thema. Er wordt onderscheid gemaakt tussen schoolbrede thema's en eigen thema's op klassenniveau. Het doel van TOV is dat wij de creatieve ontwikkeling stimuleren en dat leerlingen de ruimte hebben om op hun eigen niveau te ervaren, te onderzoeken en te ontwikkelen. We zijn van mening dat we daarmee inspelen op de veranderende maatschappij, waarin een leerling alleen aan kennis niet meer genoeg heeft om in de samenleving te kunnen functioneren. 

De keuze van een schoolbreed thema wordt bepaald door de actualiteit (bijvoorbeeld de kinderboekenweek) en door de mogelijkheden om aan verschillende disciplines en vakgebieden te werken binnen een thema. De keuze voor een eigen thema in de klas wordt door de leerkracht bepaald. Het thema wordt dan afgestemd op ontwikkelingen in de groep, thema's van zaakvakken of bijvoorbeeld op het kunstmenu en cultuurprogramma.


Meer informatie over onze manier van werken en ons onderwijs vindt u op deze website en in onze schoolgids.